Kwalifikacje

Europejski Certyfikat DDD

Posiadamy Europejski Certyfikat normy skierowanej do Firm DDD PN-EN16636:2015

Kwalifikacje

 1. „AUDYTOR WEWNĘTRZNY” Zaświadczenie ukończenia szkolenia UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)– Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego- Biuro Promocji Inwestycji i Technologii w Warszawie Warszawa 01.2007r.
 2. Świadectwo „Specjalisty w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji deratyzacji” nr. 034 z dnia 03.2005r. nadane przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD będące członkiem „CEPA”   (europejska konfederacja Stowarzyszeń DDD)
 3. Certyfikat TUV    „SYSTEM HACCP” Nr. AZJ/-2004-III-C00542. Olsztyn 03.2004r.
 4. Certyfikat  TUV    „PEST CONTROL” Nr. AZJ/-2004-V-C00664. Olsztyn 05.2004r.
 5. Zaświadczenie współpracy w zakresie konsultacji naukowych z Prof.dr.hab. Stanisław Ignatowicz (SGGW – Katedra Entomologii Stosowanej) Warszawa 05.2008r.
 6. Świadectwo ukończenia kursu podstawowego DDD organizowanego przez PSP DDD; Warszawa 11.1996r.
 7. Certyfikat ukończenia kursu specjalistycznego II stopnia z zakresu dezynfekcji; Warszawa 04.2000r.
 8. Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego II stopnia z zakresu dezynsekcji; Warszawa 05.1998r.
 9. Certyfikat ukończenia szkolenia II stopnia z zakresu deratyzacja ; Warszawa 02.2005r.
 10. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji z Upoważnienia WIOR 05.2009r.
 11. Zaświadczenie ukończenia kursu „Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja a HACCP”,. Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy; 25-26.10.1999r.
 12. Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie szkodników drewna wyrobionego; 11.1998r.
 13. Certyfikat uczestnictwa w „Warsztatach Deratyzacyjnych” Wycześniak 26-28.03.2001r.
 14. Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach na temat: „Program zwalczania szkodników” oraz „IPM – Integrowane Zwalczanie Szkodników”, Wycześniak 17-19.10.2001r.
 15. Certyfikat uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu w zakresie biologii, znaczenia epidemiologicznego oraz zwalczania stawonogów krwiopijnych, Lublin 04.2000r.
 16. Certyfikat uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu w zakresie wdrażania systemu HACCP z uwzględnieniem zagadnień DDD, PSP DDD, Warszawa; 12.2000r.
 17. Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach DDD na temat: ”Integrowane metody zwalczania szkodników sanitarnych(IPM) jako wymóg systemu jakości-HACCP”, Wilga, 20-22.01.2003r.
 18. Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach DDD na temat: ”Szkodniki magazynowe i ich zwalczanie zgodne z wymogami systemu HACCP” , Wilga, 02-01.03.2003r.
 19. Certyfikat upoważniający do zakupu i stosowania preparatu do równoczesnego zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka i grzyba Guignardia aesculi metodą iniekcji na kasztanowcach , Skierniewice 17.02.2004r.
 20. Świadectwo uczestnictwa w konferencji nt. ”Rola i znaczenie DDD W systemach zapewniania bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcyjnym –„od pola do stołu konsumenta”- Puławski Instytut Weterynaryjny 02.2004r.
 21. Świadectwo uczestnictwa w seminarium „DDD w zagrożeniach bioterrorystycznych” Warszawa 11.2004r.
 22. Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu nt. „Zadania ekip DDD w profilaktyce i zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków” -Warszawa 10.2005r.
 23. Świadectwo uczestnictwa w konferencji nt. ”Nowe regulacje prawne Wspólnoty Europejskiej w obrocie żywności oraz pasz” -Warszawa 11.2005r.
 24. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Stawonogi wektorami i rezerwuarem chorób zakaźnych człowieka”- Warszawa 03.2006r.
 25. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Ptaki jako wektory i rezerwuar chorób zakaźnych”- Warszawa 03.2006r.
 26. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Wszy, pchły, pluskwy, świerzbowce- diagnostyka, chorobotwórczość i  zwalczanie ”- Lublin 05.2008r.
 27. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nt. ”Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji” – Warszawa 05.2009r.
 28. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Międzynarodowe i krajowe normy oraz standardy ochrony obiektów przed szkodnikami”- Warszawa 01.2010r.
 29. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nt. ”Pierwsza pomoc medyczna oraz zagrożenia występujące podczas zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji” – Warszawa 02.2010r.
 30. Świadectwo otrzymania tytułu specjalisty nr. 034 w Polsce , w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji 05.2010r.
 31. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Wdrażanie programu zwalczania szkodników w systemach jakości GHP/HACCP, BRC, IFS, AIB” Warszawa 01.2012r.
 32. Świadectwo otrzymania tytułu Biolog Terenowy przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD –12.2014r.
 33. Świadectwo otrzymania tytułu specjalisty nr. 034 w Polsce , w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji05.2015r.
 34. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nt. Zasady certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 166636:2015 „Usługi ochrony przed szkodnikami-Wymagania i kompetencje „ – Spała 10.12.2015r.
 35. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nt. ”Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu substancji i mieszanin chemicznych „– Spała 01.12.2015r.
 36. Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu nt.” Zasady wdrażania i dokumentowania systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 16636” 04.2016r.
 37. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt.: „ Zarządzanie Organizmami szkodliwymi w zakładach przemysłu spożywczego BRC wersja 8” – Osieck 2019 03 01-02
 38. Świadectwo otrzymania tytułu specjalisty nr. 034 w Polsce , w
  zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji 06.12.2018r.