Kwalifikacje

Europejski Certyfikat DDD

Posiadamy Europejski Certyfikat normy skierowanej do Firm DDD PN-EN16636:2015

CERTYFIKAT PN-EN 16636 Usługi ochrony przed szkodnikami - Certyfikacja zgodna z protokołem CEPA Certified
CERTYFIKAT PN-EN 16636 CEPA CERTIFIED angielski
Świadectwo specialisty w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji wydane przez pspddd
kwalifikacje sss-lublin-aba-sanimax-certyfikat

Kwalifikacje

1) 1996.11.28 Świadectwo ukończenia kursu podstawowego DDD organizowanego przez
PSP DDD; Warszawa;
2) 1998.05.29 Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego II stopnia z zakresu
dezynsekcji; Warszawa;
3) 1998.11.25 Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie szkodników drewna
wyrobionego;
4) 1999.10.25-26  Zaświadczenie ukończenia kursu „Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja a
HACCP", Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy;
5) 2000.04.05 Certyfikat ukończenia kursu specjalistycznego II stopnia z zakresu dezynfekcji;
Warszawa;
6) 2000.04.10 Certyfikat uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu w zakresie biologii,
znaczenia epidemiologicznego oraz zwalczania stawonogów krwiopijnych, Lublin;
7) 2000.12.14 Certyfikat uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu w zakresie wdrażania
systemu HACCP z uwzględnieniem zagadnień DDD, PSP DDD; Warszawa;
8) 2001.03.26-28 Certyfikat uczestnictwa w „Warsztatach Deratyzacyjnych", Wycześniak;
9) 2001.10.17-19 Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach na temat: „Program zwalczania
szkodników" oraz „IPM – Integrowane Zwalczanie Szkodników", Wycześniak;
10) 2003.01.20-22 Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach DDD na temat: ”Integrowane
metody zwalczania szkodników sanitarnych(IPM) jako wymóg systemu jakości-HACCP”;
Wilga;
11) 2003.02.27-2003.03.01 Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach DDD na temat:
”Szkodniki magazynowe i ich zwalczanie zgodne z wymogami systemu HACCP”; Wilga;
12) 2004.02.20 Certyfikat upoważniający do zakupu i stosowania preparatu do
równoczesnego zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka i grzyba Guignardia aesculi
metodą iniekcji na kasztanowcach; Skierniewice;
13) 2004.02.20 Świadectwo uczestnictwa w konferencji nt. ”Rola i znaczenie DDD W
systemach zapewniania bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcyjnym –„od
pola do stołu konsumenta”- Puławski Instytut Weterynaryjny; Puławy;
14) 2004.03.20 Certyfikat TUV „SYSTEM HACCP” Nr. AZJ/-2004-III-C00542; Olsztyn;
15) 2004.05.22 Certyfikat TUV „PEST CONTROL” Nr. AZJ/-2004-V-C00664; Olsztyn;
16) 2004.11.08 Świadectwo uczestnictwa w seminarium „DDD w zagrożeniach
bioterrorystycznych”; Warszawa;
17) 2005.02.23 Certyfikat ukończenia szkolenia II stopnia z zakresu deratyzacja ; Warszawa;
18) 2005.03.15 Świadectwo „Specjalisty w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji deratyzacji” nr.
034 z dnia 2005.03.15.-nadane przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD będące
członkiem „CEPA” ( europejska konfederacja Stowarzyszeń DDD)
19) 2005.10.13 Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu nt.: Zadania ekip DDD w profilaktyce
profilaktyce zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków; Warszawa;
20) 2005.11.14 Świadectwo uczestnictwa w konferencji nt.: ”Nowe regulacje prawne
Wspólnoty Europejskiej w obrocie żywności oraz pasz” ; Warszawa;21) 2006.03.16 Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Stawonogi wektorami i
rezerwuarem chorób zakaźnych człowieka”; Warszawa;
22) 2006.03.31 Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Ptaki jako wektory i rezerwuar
chorób zakaźnych”; Warszawa;
23) 2007.01.17AUDYTOR WEWNĘTRZNY” Zaświadczenie ukończenia szkolenia
UNIDO(United Nations Industrial Development Organization)- Organizacja Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego- Biuro Promocji Inwestycji i Technologii w
Warszawie; Warszawa;
24) 2008.05.13 Zaświadczenie współpracy w zakresie konsultacji naukowych z Prof.dr.hab.
Stanisław Ignatowicz (SGGW – Katedra Entomologii Stosowanej);Warszawa;
25) 2008.05.28 Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Wszy, pchły, pluskwy, świerzbowce-
diagnostyka, chorobotwórczość i zwalczanie ”Lublin;
26) 2009.05.13 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nt. ”Stosowanie środków ochrony
roślin metodą fumigacji”; Warszawa;
27) 2010.01.28 Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Międzynarodowe i krajowe normy
oraz standardy ochrony obiektów przed szkodnikami”; Warszawa;
28) 2010.02.26 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nt .”Pierwsza pomoc medyczna
oraz zagrożenia występujące podczas zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji”;
Warszawa;
29) 2010.05.15 Świadectwo otrzymania tytułu specjalisty nr. 034 w Polsce , w zakresie
dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
30) 2012.01.31 Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Wdrażanie programu zwalczania
szkodników w systemach jakości GHP/HACCP ,BRC,IFS,AIB; Warszawa;
31) 2014.12.12 Świadectwo otrzymania tytułu Biolog Terenowy przez Polskie
Stowarzyszenie Pracowników DDD.
32) 2015.12.10 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nt. Zasady certyfikacji usług ochrony
przed szkodnikami zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 166636:2015 „Usługi ochrony
przed szkodnikami-Wymagania i kompetencje „ ; Spała;
33) 2015.12.11 Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nt. ”Bezpieczeństwo i higiena pracy
przy stosowaniu substancji i mieszanin chemicznych „; Spała;
34) 2016.04.19 Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Zasady wdrażania i
dokumentowania systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 16636”.
35) 2018.12.06 aktualizacja Świadectwo „Specjalisty w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji
deratyzacji” nr. 034 z dnia 2005.03.15.-nadane przez Polskie Stowarzyszenie
Pracowników DDD będące członkiem „CEPA” (europejska konfederacja Stowarzyszeń
DDD).
36) 2019.03.01-02 Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt.: „ Zarządzanie Organizmami
szkodliwymi w zakładach przemysłu spożywczego BRC wersja 8” –Osieck
37) 2019.12.05 Zaświadczenie uczestnictwa w konferencji: „Stosowanie rodentycydów a
prawo weterynaryjne”; Kazimierz Dolny;
38) 2020.03.19 Zaświadczenie uczestnictwa w wideokonferencji: „KORONAWIRUS”
39) 2020.09.07-08 Zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach: „Zabiegi ozonowania w budynkach użyteczności publicznej, mieszkaniach i w zakładach opieki zdrowotnej z zagrożeniem epidemiologicznym”
40) 2021.04.22 Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt.: „ Wymagania nowego wydania normy IFS ver.7 oraz standardu BRC Food, BRC Packaging Materials, BRC CP, ISO 22000, FSSC 22000, GMP + z obszaru ochrony przed szkodnikami”.
41) 2021.05.28 Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt.: „Warunki humanitarnego uśmiercania zwierząt”.