Monitoring DDD

Monitoring DDD

Bezpłatna analiza i wycena

Oferta na stworzenie i wykonanie systemu zabezpieczającego obiekt przed szkodnikami zgodnie z systemami zarządzania jakością m.in. do: HACCP, IFS, ISO, Global GAP, BRC i inne. 

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa produkujące lub zajmujące się obrotem żywności muszą ją chronić przed zanieczyszczeniami fizycznymi, chemicznymi i mikrobiologicznymi. Przedsiębiorstwa mają obowiązek wdrażać w swoich zakładach systemy zarządzania jakością, zgodnie z zasadami zawartymi w Codex Alimentarius. Ochrona obejmuje wszystkie etapy wytwarzania, przetwarzania oraz obrotu żywności, czyli od producenta do konsumenta.

Szkodnikiem jest każde zwierze, które przebywa na terenie zakładu produkcyjnego, logistycznego czy handlowego, bez naszej zgody – tak ogólnie można zdefiniować pojęcie szkodnika.

Firma ABA-SANIMAX DDD Marcin Piskorek opracowuje profesjonalne Programy Zabezpieczenia Przed Szkodnikami do wymogów obowiązujących w firmie oraz wdraża je według odpowiednich zasad, a następnie prowadzi okresowy monitoring występowania szkodników, zgodnie z wymogami wymienionych systemów zarządzania jakością. Prowadzenie monitoringu, dokumentacji i określanie działań korygujących według opracowanych procedur wymaga profesjonalnej, praktycznej wiedzy z dziedziny DDD oraz doświadczenia zawodowego.

Konieczny zatem jest ciągły dostęp do najnowszych technologii z zakresu biologii szkodników, najnowszych praktyk DDD w U.E. oraz przepisów prawa żywnościowego U.E., nowości w zakresie preparatów chemicznych i biotechnologicznych.

Oferujemy utrzymanie obiektu w stanie wolnym od szkodników, zgodnie z normami i zasadami postępowania określonymi w Codex Alimentarius oraz systemach zarządzania jakością m.in.: HACCP, IFS, ISO, Global GAP, BRC i inne.

Opanowanie zagrożeń związanych z występowaniem szkodników uzyskamy poprzez stworzenie Systemu Kontroli Szkodników, odpowiednie zastosowanie akcji rutynowych i prewencyjnych, a także stałe monitorowanie ich obecności.

Działania te zostaną zawarte w kompletnej dokumentacji serwisowej, przedstawiającej procedury zabezpieczania obiektu przed szkodnikami sanitarnymi jak również szkodnikami żywności.

Obiekty które obsługujemy:

» Zakłady przetwórstwa artykułów pochodzenia zwierzęcego
» Zakłady mięsne, masarnie, ubojnie
» Hotele i Obiekty wypoczynkowo Rekreacyjne
» Szpitale, ośrodki zdrowia, Ośrodki Pomocy Społecznej
» Markety i hipermarkety, sieci handlowe
» Zakłady mleczarskie
» Zakłady przetwórstwa ryb
» Zakłady przetwórstwa artykułów pochodzenia roślinnego
» Zakłady różnych branż niespożywczych
» Restauracje, obiekty zbiorowego żywienia

Uwaga! Darmowa wycena naszych usług.

Na podstawie dostarczonej mapy zakładu, rozmowy z klientem i analizy możemy wycenić usługę zupełnie bezpłatnie.