SYSTEM ESP

Elektronicznym systemem powiadamiania o aktywności gryzoni.

Sygnał z pułapki do stacji bazowej przesyłany jest za pośrednictwem fal radiowych. W zależności od wybranych urządzeń do budowy systemu może on informować o aktywacji pułapek zatrzaskowych / gilotynek / łamignatów na myszy lub szczury bądź klatek / pułapek żywołownych, w których występuje ruchome wejście. W wypadku dokupienia do stacji bazowej nadajnika GSM uzyskuje się możliwość otrzymywania powiadomień o aktywacji pułapek systemu za pośrednictwem wiadomości SMS na podany numer telefonu komórkowego.

System ESP