Dokumentacja w elektronicznym systemie Cepest.eu

Kwalifikacje

Europejski Certyfikat PN-EN16636:2015

Posiadamy Europejski Certyfikat normy skierowanej do Firm DDD PN-EN16636:2015

Certyfikaty, zaświadczenia i świadectwa ukończonych kursów, szkoleń i warsztatów

1) 1996.11.28

Świadectwo ukończenia kursu podstawowego DDD organizowanego przez PSP DDD; Warszawa

2) 1998.05.29

Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego II stopnia z zakresu dezynsekcji; Warszawa

3) 1998.11.25

Świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie szkodników drewna wyrobionego

4) 1999.10.25-26

Zaświadczenie ukończenia kursu „Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja a HACCP", Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy

5) 2000.04.05

Certyfikat ukończenia kursu specjalistycznego II stopnia z zakresu dezynfekcji; Warszawa

6) 2000.04.10

Certyfikat uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu w zakresie biologii, znaczenia epidemiologicznego oraz zwalczania stawonogów krwiopijnych, Lublin

7) 2000.12.14

Certyfikat uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu w zakresie wdrażania systemu HACCP z uwzględnieniem zagadnień DDD, PSP DDD; Warszawa

8) 2001.03.26-28

Certyfikat uczestnictwa w „Warsztatach Deratyzacyjnych", Wycześniak

9) 2001.10.17-19

Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach na temat: „Program zwalczania szkodników" oraz „IPM - Integrowane Zwalczanie Szkodników", Wycześniak

10) 2003.01.20-22

Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach DDD na temat: ”Integrowane metody zwalczania szkodników sanitarnych(IPM) jako wymóg systemu jakości-HACCP”; Wilga

11) 2003.02.27-2003.03.01

Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach DDD na temat: ”Szkodniki magazynowe i ich zwalczanie zgodne z wymogami systemu HACCP”; Wilga

12) 2004.02.20

Certyfikat upoważniający do zakupu i stosowania preparatu do równoczesnego zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka i grzyba Guignardia aesculi metodą iniekcji na kasztanowcach; Skierniewice

13) 2004.02.20

Świadectwo uczestnictwa w konferencji nt. ”Rola i znaczenie DDD W systemach zapewniania bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu produkcyjnym –„od pola do stołu konsumenta”- Puławski Instytut Weterynaryjny; Puławy

14) 2004.03.20

Certyfikat TUV „SYSTEM HACCP” Nr. AZJ/-2004-III-C00542; Olsztyn

15) 2004.05.22

Certyfikat TUV „PEST CONTROL” Nr. AZJ/-2004-V-C00664; Olsztyn

16) 2004.11.08

Świadectwo uczestnictwa w seminarium „DDD w zagrożeniach bioterrorystycznych”; Warszawa

17) 2005.02.23

Certyfikat ukończenia szkolenia II stopnia z zakresu deratyzacja ; Warszawa

18) 2005.03.15

Świadectwo „Specjalisty w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji deratyzacji” nr. 034 z dnia 2005.03.15.-nadane przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD będące członkiem „CEPA” ( europejska konfederacja Stowarzyszeń DDD)

19) 2005.10.13

Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu nt.: Zadania ekip DDD w profilaktyce profilaktyce zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków; Warszawa

20) 2005.11.14

Świadectwo uczestnictwa w konferencji nt.: ”Nowe regulacje prawne Wspólnoty Europejskiej w obrocie żywności oraz pasz” ; Warszawa

21) 2006.03.16

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Stawonogi wektorami i rezerwuarem chorób zakaźnych człowieka”; Warszawa

22) 2006.03.31

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Ptaki jako wektory i rezerwuar chorób zakaźnych”; Warszawa

23) 2007.01.17

„AUDYTOR WEWNĘTRZNY” Zaświadczenie ukończenia szkolenia UNIDO(United Nations Industrial Development Organization)- Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego- Biuro Promocji Inwestycji i Technologii w Warszawie; Warszawa

24) 2008.05.13

Zaświadczenie współpracy w zakresie konsultacji naukowych z Prof.dr.hab. Stanisław Ignatowicz (SGGW - Katedra Entomologii Stosowanej);Warszawa

25) 2008.05.28

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Wszy, pchły, pluskwy, świerzbowce- diagnostyka, chorobotwórczość i zwalczanie ”Lublin

26) 2009.05.13

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nt. ”Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji”; Warszawa

27) 2010.01.28

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Międzynarodowe i krajowe normy oraz standardy ochrony obiektów przed szkodnikami”; Warszawa

28) 2010.02.26

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nt .”Pierwsza pomoc medyczna oraz zagrożenia występujące podczas zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji”; Warszawa

29) 2010.05.15

Świadectwo otrzymania tytułu specjalisty nr. 034 w Polsce , w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

30) 2012.01.31

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Wdrażanie programu zwalczania szkodników w systemach jakości GHP/HACCP ,BRC,IFS,AIB; Warszawa

31) 2014.12.12

Świadectwo otrzymania tytułu Biolog Terenowy przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD

32) 2015.12.10

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nt. Zasady certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 166636:2015 „Usługi ochrony przed szkodnikami-Wymagania i kompetencje „ ; Spała

33) 2015.12.11

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nt. ”Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu substancji i mieszanin chemicznych „; Spała

34) 2016.04.19

Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Zasady wdrażania i dokumentowania systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 16636”

35) 2018.12.06

aktualizacja Świadectwo „Specjalisty w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji deratyzacji” nr. 034 z dnia 2005.03.15.-nadane przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD będące członkiem „CEPA” (europejska konfederacja Stowarzyszeń DDD)

36) 2019.03.01-02

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt.: „ Zarządzanie Organizmami szkodliwymi w zakładach przemysłu spożywczego BRC wersja 8” –Osieck

37) 2019.12.05

Zaświadczenie uczestnictwa w konferencji: „Stosowanie rodentycydów a prawo weterynaryjne”; Kazimierz Dolny

38) 2020.03.19

Zaświadczenie uczestnictwa w wideokonferencji: „KORONAWIRUS”

39) 2020.09.07-08

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt.: „ Zabiegi ozonowania w budynkach użyteczności publicznej, mieszkaniach i w zakładach opieki zdrowotnej z zagrożeniem epidemiologicznym” Osieck

40) 2021.04.22

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt.: „ Wymagania nowego wydania normy IFS ver.7 oraz standardu BRC Food, BRC Packaging Materials, BRC CP, ISO 22000, FSSC 22000, GMP + z obszaru ochrony przed szkodnikami”

41) 2021.05.28

Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu: „Warunki humanitarnego uśmiercania zwierząt w aspekcie zwalczanych z urzędu chorób trzody, drobiu i pszczół”

42) 2022.11.07-08

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt.: „ Szkodniki przechowywanych produktów spożywczych, ich monitorowanie i zwalczanie nowoczesnymi metodami”. Osieck

43) 2022.12.06

Certyfikat uczestnictwa w konferencji nt.: „ Obecny stan i perspektywy rozwoju branży usług ochrony przed szkodnikami w Polsce”. Toruń

44) 2023.02.28-2023.03.01

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt.: „ Zielone DDD – ekologiczne metody zwalczania szkodników w środowisku człowieka”. Osieck

45) 2023.04.14

Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu nt.: „Usługi zwalczania szkodników zgodne ze standardami BRCGS: BRC Food 9, BRC Consumer Products 4, BRC Packaging 6”. Łódź