Dokumentacja w elektronicznym systemie Cepest.eu

Dezynfekcja

Dezynfekcja

Dezynfekcja (odkażanie) jest to eliminacja drobnoustrojów oraz ich przetrwalników. Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje dezynfekcji:

Dezynfekcja chemiczna

W tej bardzo popularnej w naszym kraju metodzie czynnikiem dezynfekującym jest substancja aktywna chemicznie. Posiada wiele wad, ale jej dużą zaletą jest możliwość natychmiastowego zastosowania.

Dezynfekcja termiczna

Metoda szybka, bezpieczna dla personelu, skuteczna, i prosta w obsłudze. Wysoka temperatura powietrza szczególnie wilgotnego jest bardzo skutecznym środkiem dezynfekcyjnym nadającym się do dezynfekcji z wyjątkiem żywych tkanek.