Dokumentacja w elektronicznym systemie Cepest.eu

Monitoring DDD

Monitoring DDD

Oferta na stworzenie i wykonanie systemu zabezpieczającego obiekt przed szkodnikami zgodnie z systemami zarządzania jakością m.in. do: HACCP, GMP/GHP, ISO, Global GAP, BRC, IFS, i inne.

Firma Aba-Sanimax Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja Marcin Piskorek opracowuje profesjonalne Programy zabezpieczenia przed szkodnikami dla wymogów obowiązujących w każdej firmie, oraz wdraża je według odpowiednich zasad, a następnie prowadzi okresowy monitoring występowania szkodników, zgodnie z wymogami systemów zarządzania jakością. Prowadzenie monitoringu, elektronicznej dokumentacji i określenie działań korygujących według opracowanych procedur wymaga profesjonalnej, praktycznej wiedzy z dziedziny DDD oraz doświadczenie zawodowego.

Oferujemy utrzymanie obiektu w stanie wolnym od szkodników zgodnie z normami i zasadami postępowania określonymi w Codex Alimentarius oraz systemach zarządzania jakością między innymi HACCP, GMP/GHP, ISO, Global GAP, BRC, IFS, i inne.

Opanowanie zagrożeń związanych z występowaniem szkodników uzyskamy poprzez stworzenie Systemu Kontroli Szkodników, odpowiednie zastosowanie akcji rutynowych i prewencyjnych, a także stałe monitorowanie ich obecności.

Działania zostaną zawarte w kompletnej dokumentacji serwisowej przedstawiającej procedury zabezpieczenia obiektu przed szkodnikami.

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa produkujące lub zajmujące się obrotem produktami muszą je chronić przed zanieczyszczeniami fizycznymi, chemicznymi i mikrobiologicznymi. Przedsiębiorstwa mają obowiązek wdrażać w swoich zakładach systemy zarządzania jakością, zgodnie z zasadami zawartymi w Codex Alimentarius. Ochrona obejmuje wszystkie etapy wytwarzania, przetwarzania oraz obrotu produktem, czyli od producenta do konsumenta.

Konieczny zatem jest ciągły dostęp do najnowszych technologii z zakresu biologii szkodników, najnowszych praktyk DDD w Unii Europejskiej oraz przepisów prawa żywnościowego, nowości w zakresie preparatów chemicznych, biotechnologicznych i technologicznych.

Obiekty które obsługujemy:

  • Zakłady przetwórstwa artykułów pochodzenia zwierzęcego
  • Zakłady mięsne, masarnie, ubojnie
  • Hotele i Obiekty wypoczynkowo Rekreacyjne
  • Szpitale, ośrodki zdrowia, Ośrodki Pomocy Społecznej
  • Markety i hipermarkety, sieci handlowe
  • Zakłady mleczarskie
  • Zakłady przetwórstwa ryb
  • Zakłady przetwórstwa artykułów pochodzenia roślinnego
  • Zakłady różnych branż niespożywczych
  • Restauracje, obiekty zbiorowego żywienia