Dokumentacja w elektronicznym systemie Cepest.eu

Biolog terenowy

Biolog terenowy

IFS / BRC / BRC Global Standard FOOD standardy dla producentów żywności

Od każdej firmy działającej w branży produkcji, obrotu i przetwórstwa żywności wymagane jest, by minimum raz do roku, Biolog terenowy wykonał audyt i zbadał poziom zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami.

Podczas audytu biolog terenowy określa warunki, które sprzyjają rozmnażaniu szkodników i ocenia pracę zewnętrznej firmy, która zajmuje się w zakładzie monitorowaniem oraz zwalczaniem różnych szkodników. Wskazuje też rozwiązania problemów pojawiających się na zakładzie.

Najważniejsze zadania biologa terenowego

  • Określenie aktywności szkodników na terenie zakładu i jego otoczenia.
  • Sprawdzenie jakości usług świadczonych przez firmę DDD. Biolog terenowy zwraca uwagę na wszelkie problemy które pojawiły się w danym roku na zakładzie oraz sposób w jaki firma DDD je rozwiązała.
  • Doradztwo w zakresie ochrony przed szkodnikami oraz ewentualnymi zagrożeniami.
  • Sprawdzenie budynku pod względem zabezpieczenia przed szkodnikami.
  • Dokładna kontrola dokumentacji DDD
  • Sporządzenie szczegółowego raportu kontrolnego. Zawiera on wszelkie wysunięte wnioski, oceny i sugestie.