Dokumentacja w elektronicznym systemie Cepest.eu

Deratyzacja

Deratyzacja

Jest to kompleks zabiegów których celem jest zabezpieczenie przed gryzoniami chronionych obiektów lub terenów, ich likwidacja jeśli już są obecne Gryzonie. Uszkadzają one konstrukcje i wyposażenie budynków, zabudowań gospodarskich i magazynów. Niszczą warstwę izolacyjną tych pomieszczeń oraz uszkadzają przewody elektryczne i wodociągowe. W wyniku ich działalności mogą powstać pożary pomieszczeń, przechowywane produkty mogą zostać zalewane wodą wydostającą się z uszkodzonych przewodów wodociągowych.

  • Gryzonie gryzą napotkane przeszkody ostrymi siekaczami, pokrytymi emalią twardą jak stal (5,5 w skali Moh’a).
  • Szczur wędrowny gryzie z naciskiem 1.700 kg/cm2 i szybkością 1,5-6 ugryzień na sekundę.
  • Codziennie na świecie przybywa około 3,5 mln szczurów, z których każdy zjada dziennie 20 g pożywienia, wydala 20 grudek kału i pozostawia w żywności 16 ml moczu, zanieczyszczając około 30 kg produktu.
  • Sto szczurów spożywa więcej niż tonę suchych produktów w ciągu roku, a 25 szczurów je tyle, ile jeden człowiek.
  • W ciągu roku jedna para myszy domowej pozostawia tam, gdzie żeruje, ponad 10.000 grudek kału i prawie 2 litry moczu.
  • Gryzonie, a w szczególności szczury, przenoszą ponad 60 groźnych chorób, np. gorączkę szczurzą, leptospirozę (chorobę Weila), salmonellozy, dżumę, włośnicę.

Z tego względu gryzonie są przyczyną olbrzymich straty np. żywności.

W wielu krajach, importowane produkty żywnościowe są badane, czy były produkowane w „obecności gryzoni”. Produkty są zwracane eksporterom, jeśli stwierdzi się np. włoski z sierści gryzoni w czekoladzie lub w mące.

Profesjonalne firmy DDD stosują integrowane metody zwalczania szkodników (IPM-Integrated Pests Management). Zasadą podstawową wg. IPM jest zapobieganie i profilaktyka, czyli maksymalne utrudnienie lub uniemożliwienie migracji gryzoni na teren lub do wewnątrz pomieszczeń zakładu przemysłu spożywczego i stworzenie takich warunków, aby wewnątrz nie znalazły kryjówek i miejsc do rozrodu. Eliminowanie gryzoni zawsze powinno być regulowane stosowną Ustawą o porządku i czystości w gminach. Taka Ustawa nakłada na właścicieli obiektów lub posesji obowiązek wykonywania okresowych akcji deratyzacyjnych. Zwalczanie gryzoni jest więc obowiązkowe.

Należy pamiętać, że taniej, łatwiej i bezpieczniej jest zapobiegać występowaniu gryzoni niż je zwalczać.